logo

Credits

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 2014
Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
TINT - Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo
Priprava gradiva: TINT - Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

Arctur


ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..